Olen asunut Iitissä vasta 2,5 vuotta, mutta sen kokemuksen perusteella voin sanoa, että Iitissä on hyvä asua ja elää. Palvelut toimivat hyvin, elleivät loistavasti. Nykyisestä palveluiden tasosta en ole valmis tinkimään tulevaisuudessakaan. Suurimman osan elämästäni olen asunut Lahdessa, mikä on kahdesta suuresta pahasta suurempi - ainakin asukasmäärältään. Jos Lahteen liittyminen tarkoittaisi, että palvelujen taso laskisi samalle tasolle kuin Lahdessa, en ole missään tapauksessa valmis liittymään Lahteen! Esimerkiksi terveyskeskukseen oli lähes mahdotonta saada lääkäriaikaa, samoin päivähoitopalveluiden kanssa oli vähän niin ja näin. Toki suuressa kaupungissa on myös suuren kaupungin etuja - teatterit, uimahallit, jäähallit, isot leikkipuistot... Mutta luulen, että Lahteen - tai Kouvolaan - liittyminen ei toisi näitä palveluja yhtään lähemmäs iittiläisiä.
Nykyisellä tietämykselläni en myöskään näe, mitä säästöä syntyisi siitä, että liityttäsiin jompaan kumpaan suureen kaupunkiin, jotka eivät kumpikaan kuulu kuntatalouden top 10:een Suomessa?
Sosiaali- ja terveyspalvelut on järjestetty tällä hetkellä Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveydenhuollon kuntayhtymän kautta. Erikoissairaanhoito on järjestetty Päijät-Hämeen keskussairaalaan. PHKS:ssä on monilla aloilla, esim. reumasairauksien hoidossa, osaaminen valtakunnallisestikin tarkasteltuna huippuluokkaa enkä ole valmis tätä yhteistyökuviota vaarantamaan ja siirtämään erikoissairaanhoitoa Kotkaan.
Itsenäinen Iitti ei sinällään ole minulle itseisarvo, mutta palveluiden säilyminen on. Kyläkoulut, terveyskeskus, neuvola, kirjasto, vanhusten palvelut... kaikki tärkeät ja usein käytetyt lähipalvelut haluan säilyttää oikeasti ihmisten lähellä. Iitti on pinta-alaltaan suuri kunta ja syrjäkyliltä on pitkä matka asioimaan Kausalaan. Myös syrjäkylien asukkaiden - erityisesti niiden, jotka eivät pääse tai voi omilla autoilla kulkea - tulee hoitaa esimerkiksi järjestämällä asiointikulketuksia Kausalaan tai järjestämällä asiointiauto vaikkapa kirjastoauton yhteyteen kyliä kiertämään!
Palveluista olen vamis maksamaan kunnallisverojen muodossa. Yleisesti huonossa taloustilanteessa tulee olla valmis vaikka veron korotukseen, jotta palvelut saadaan säilymään hyvällä tasolla.