Eilisessa panelissa keskusteltiin pitkään siitä, säilyvätkö kyläkoulut - muisteltiin myös menneitä siitä, miten kyläkouluja on lakkautettu ja jonkinlaisia epäonnistumisia näissä päätöksissä nähtiin laajemmaltikin. Tällä erää koko joukko oli varsin yksimielisiä siitä, että yhtään koulua ei lähdetä lakkauttamaan. Omia perusteluitani mietin pitkään. Olen aloittanut koulutieni lahtelaisittain pienessä koulussa - jokaisella luokka-asteella oli vain kaksi rinnakkaisluokkaa (todettakoon, että tämä koulu on näillä näkymin lakkautuslistalla parin vuoden päästä, vaikka on ilmeisesti yksi harvoista lahtelaisista kouluista, missä ei ole homeongelmaa) eli suurin piirtein Kausalan koulun kokoisesta koulusta oli kyse. Olin erilainen lapsi ja halusin valita ensimmäiseksi vieraaksi kieleksi toisen kotimaisen kielen, mitä ei tuossa koulussa eikä seuraavaksi lähimmässkään tarjottu, joten loppu ajan ala-astetta matkustin bussilla keskustaan isompaan kouluun, missä meitä ruotsin lukijoita oli puoliluokallista, n. 10. Yhteensä rinnakkaisluokkia oli 3-6 -luokilla 5! Eka- ja tokaluokkalaisia oli kaksi rinnakkaisluokkaa. En silti muista, että olisin koskaan mieltänyt olevani missään kovin suuressa koulussa, vaikka sitähän se kiistatta oli ja on edelleen. Minulla ei siis ole minkäänlaista omakohtaista kokemusta siitä, minkälaista on koulun käynti pienessä kyläkoulussa. Sen muistan, että kaukaisella 80-luvulla ei erityisoppilaita integroitu normaaliin opetukseen mukaan vaan ne, jotka eivät sopineet normiin, joko käytöksen tai oppimisnopeuden suhteen, siirrettiin varsin nopeasti erityisluokille. Näitä kutsuttiin mukavasti "apukouluiksi" ja tarkkiksiksi. Muistan, että eräskin poika haettiin luokasta pois kesken tunnin ja vaihdettiin lennosta tarkkiksen puolelle toiseen kouluun!
Iitissä on käyty keskustelua siitä, että pitäisikö Tillolan tai Kymentaan koulu lakkauttaa. Tällä hetkellä Kymentaan koulussa toimii erityisopetuksen pienryhmä, Tillolassa erityisoppilaat on integroitu muun ryhmän mukaan. Kuulemani mukaan, kumpikin tapa on ollut hyvä. Kyläkoulun lakkauttaminen merkitsisi sitä, että ko. koulun oppilaat pitäisi sijoittaa muualle eli Kausalaan. Kausalan koulussa luokat ovat tällä hetkellä maltillisen kokoisia, mutta jos nykyisiin luokkiin tuodaan jokaiseen lisää oppilaita, ei tästä selvitä ilman lisäresursseja. Erityisoppilaiden sopeuttaminen isoihin luokkiin tuskin tapahtuu kitkattomasti. Mikäli koulunkäynti pienessä yksikössä on lähtenyt hyvin käyntiin, en ymmärrä, miksi tämä pitäisi vaarantaa? Ja onko meillä edes varaa ottaa sitä riskiä, että suuremmissa ryhmissä yhä useampi lapsi putoaa kärryiltä ja pahimmassa tapauksessa syrjääntyy peruskoulun jälkeen kokonaan?
Kyläkoulut eivät toimi pelkästään koulurakennuksina vaan ne elävöittävät koko kylää. Koulujen tiloja pihoineen hyödynnetään iltaisin erilaisten harrasteiden parissa. Lisäksi kunta on kaavoittanut uusia asuinalueita nykyisten kyläkoulujen oppilaaksiottoalueille, esimerkiksi Sorronniemen alueen Kymentaan koulun oppilaaksiottoalueelle.
Tilastokeskuksen viime vuoden väestötilaston mukaan lasten lukumäärä Iitissä on hienoisessa laskussa, mutta mitään dramaattista lasten vähenemistä ei ole ainakaan lähivuosina odotettavissa. Senkään vuoksi ei minusta pidä lyhytnäköisesti lähteä lopettamaan kouluja. Toki tilannetta tulee tarkastella säännöllisin väliajoin ja mikäli esim. viiden vuoden kuluttua näyttää siltä, että jonkun koulun oppilasmäärä on laskenut merkittävästi, pitää voida tehdä myös ikäviä päätöksiä, mutta nyt ei ole sellaisten päätösten aika.