Tiistaina oli valtuuston kokous, jossa päätettiin talousarviosta ja kouluverkosta. Kouluverkko käsiteltiin ensimmäisenä asiana. Kunnanhallituksen pohjaesityksenä oli sekä Kymentaan että Tillolan koulujen lakkauttaminen. Demariryhmä oli yksimielinen siitä, että tässä tilanteessa voidaan lakkauttaa toinen koulu ja se koulu olisi Kymentaka, koska oppilasmäärä on siellä pienempi ja tälläkin hetkellä kaikki oppilaat ovat jo koulukuljetuksen piirissä. Ilkka Ruokosen tekemässä selvityksessä todettiin, että kummankin koulun yhdistäminen Kausalaan on lukujen valossa mahdollista, mutta sisältää suuria riskejä. Kokouksessa äänestettiin ensin kunnanhallituksen esityksen ja ainoastaan Kymentaan koulun lopettamisen välillä. Äänin 15-12 voitti kunnanhallituksen esitys kummankin koulun lakkauttamisesta. Toisessa äänestyksessä äänestettiin sitten kummankin koulun lakkauttamisesta tai säilyttämisestä. Itse totesin siinä vaiheessa, että näistä kahdesta vaihtoehdosta äänestän kummankin lakkauttamista, koska jostain säästöjä on oikeasti saatava. Tässä äänestyksessä kunnanhallituksen esitys voitti varsin selvin luvuin 19-8.

Kausalan koulusta tehty tilaselvitys osoitti, että kummankin kyläkoulun oppilaat on mahdollista sijoittaa Kausalaan ilman että erityisluokkia (kuten musiikkiluokka) joudutaan isommin uhraamaan kotiluokiksi. Selvitys lähti siitä, että koulu on edelleen kaksisarjainen, joiden lisäksi perustetaan kaksi pienryhmää/yhdistelmäluokkaa, joihin sijoitetaan erityistä tukea tarvitsevia lapsia.

Itselläni on Kausalan "suur"koulusta pelkästään hyviä kokemuksia - näin vanhemman roolissa reilun kolmen vuoden ajalta. Opettajat ovat päteviä ja innostuneita ja koulun tilat ovat hyvät. Piha-aluetta on parannettu rakentamalla monitoimikaukalo ja kävelyetäisyydellä on uusittu Ravilinna, urheilukenttä, kirjasto... Mutta toisaalta myös metsä on niin lähellä, että sinne pääsee. Valtuuston kokouksessakin tuli esiin se, miten suuressa koulussa kaikki eivät pääsekään joulu/kevätjuhliin ja miten se heikentää yhteenkuuluvuuden tunnetta. En oikeasti tiedä, miten suuri ongelma tämä kenellekin on? Itselleni on sopinut, että käyn joulu- ja kevätjuhlissa joka toinen vuosi - kyynelehdin silloin sitten kaksinverroin esityksiä seuratessa. Toisaalta ainakin tänä jouluna vietetään Kausalan koulussa koko koulun yhteistä joulujuhlaa koulun piha-alueella. Tuskin on mitään estettä sille, että juhlat järjestettäisiin vaikka liikuntahallissa, mihin mahtuu enemmän yleisöä katsomaan. Kausalan koulussa on myös varsin vilkas kerhotoiminta. Tänäkin vuonna on tarjolla monenlaisia kerhoja, joten halutessaan harrastustarpeensa voi tyydyttää koulun kerhotoiminnan avulla.

Koulukuljetusten turvallisuus tai turvattomuus huolestutti niin ikään vanhempia. Tähän tarjottiin valtuuston kokouksessa ratkaisuksi bussikummitoimintaa, jolloin esimerkiksi työllistettäisiin pitkäaikaistyöttömiä turvaamaan bussimatkaa. Toisaalta mietin sitä, että kasvaako lapsesta kouluvuosien myötä automaattisesti kiusaaja? Jos nyt ollaan huolissaan eka- ja tokaluokkalaisista samassa bussissa vanhempien lasten kanssa, niin kasvaako näistä pienistä koululaisista muutamassa vuodessa pienempiä kiusaavia isoja koululaisia? Mielestäni ehkä hieman outo ajatus tämäkin!

Ymmärrän niiden vanhempien tuskan, kenen lapsilta oma koulu viedään. Ei tämä ollut sellainen päätös, mitä olisi ollut ilo olla tekemässä. Eikä tähän olisi menty, jos muita keinoja olisi ollut näköpiirissä. Viime vuodet on kuitenkin jo juustohöylätty mm. tuntikehystä minimiin, ettei sieltä enää ole mitä ottaa. Kaikki helpot säästöt on käytetty. Toivottavasti vanhemmat - kaikesta huolimatta - saavat tuotua esiin positiiviset puolet Kausalaan siirtymisestä, sillä ihan varmasti niitäkin on löydettävissä.